კონტაქტი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

ევ. მიქელაძის ქ. 1ა,
0159, თბილისი, საქართველო
+995 32 24 24 440
info@newvision.ge