იურიდიული ეთიკის მიმართულება

პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) - ის პროგრამის ფარგლებში - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG).

სიახლეები

დისტანციური პრაქტიკული კურსი იურიდიული ეთიკის კლინიკაში
დისტანციური პრაქტიკული კურსი იურიდიული ეთიკის კლინიკაში

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულება აცხადებს კონკურსს იურიდიული ფაკულტეტის საბაკალავრო საფეხურის მესამე, მეოთხე კურსის სტუდენტებისათვის და მაგისტრანტებისთვის იურიდიული ეთიკის კლინიკის ოთხ თვიან კურსში მონაწილეობის მისაღებად. კურსის ფორმატი იქნება დისტანციური. თუმცა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის პოზიტიურად შეცვლასთან ერთად, შესაძლებელი იქნება ყოველკვირეული შეხვედრების და ჯგუფური განხილვების ორგანიზება.

იურიდიული ეთიკის პრაქტიკულ კურსს გაუძღვებიან ქ.-ნი თამარ ხუბულური, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის უფროსი იურისტი, იურიდიული ეთიკის მიმართულების მკვლევარი და ქ-ნი ანა ლორია, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის არჩეული წევრი, იურიდიული ეთიკის მიმართულების თანახელმძღვანელი.

იურიდიული ეთიკის კლინიკის ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემათ გაეცნონ ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის ძირითად პრინციპებსა და სტანდარტებს; შეისწავლონ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის პრაქტიკა, რომელიც ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკას უკავშირდება. სტუდენტები შეიმუშავაბენ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციების მოკლე მიმოხილვებს, ასევე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილებების მოკლე მიმოხილვებს, რომლებიც განთავსდება იურიდიული ეთიკის მიმართულების ონლაინ პლატფორმაზე და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. კლინიკის ფარგლებში, სტუდენტები ასევე დაეუფლებიან გადაწყვეტილების/რეკომენდაციების წერის უნარებს. იურიდიული ეთიკის კლინიკის კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

დაინტერესებულ სტუდენტებს გთხოვთ, შეავსოთ რეგისტრაციის ფორმა 2020 წლის 7 აპრილამდე. 

პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ხელშეწყობით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის ფარგლებში - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG).

სამართლებრივი დებატები თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება პროფესიულ ეთიკაში“
სამართლებრივი დებატები თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება პროფესიულ ეთიკაში“

2020 წლის 28 თებერვალს ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების ორგანიზებით გაიმართა სამართლებრივი დებატები თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება პროფესიულ ეთიკაში“. დებატებში მონაწილეობა მიიღეს ქეთევან მესხიშვილმა - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლემ და ირაკლი კორძახიამ - ადვოკატმა, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრმა, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების ექსპერტმა.

დებატებსა და დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, ასევე, პრაქტიკოსმა იურისტებმაც. 

დებატები გაიმართა იურიდიული ეთიკის მიმართულების ფარგლებში, რომლის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის ფარგლებში - „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG).

მრგვალი მაგიდა თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება და დეონტოლოგიური ვალდებულებები“
მრგვალი მაგიდა თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება და დეონტოლოგიური ვალდებულებები“

2020 წლის 18 თებერვალს, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულებამ გამართა მრგვალი მაგიდა თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება და დეონტოლოგიური ვალდებულებები“. დისკუსია შეეხო მოსამართლის და ადვოკატის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ფარგლებს, მათზე დაკისრებული პროფესიული ვალდებულებების გამო. განხილული იყო მოსამართლის ან ადვოკატის მხრიდან საჯაროდ, მათ შორის, ტელევიზიის ან სოციალური ქსელის მეშვეობით, მოსაზრებების გავრცელება მართლმსაჯულებისადმი ნდობის შენარჩუნების, კოლეგიალობის, პროცესის მონაწილეთა პატივისცემის, დამცირების ან დისკრიმინაციის დაუშვებლობის და სხვა ეთიკური ვალდებულებების ჭრილში, მოსამართლის და ადვოკატის პროფესიის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

დისკუსიას, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ქალბატონი ეკატერინე გასიტაშვილი, იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელი - სოფიო ჩაჩავა და ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი და იურიდიული ეთიკის მიმართულების ექსპერტი - ირაკლი კორძახია გაუძღვნენ.

ღონისძიებას უმასპინძლა უზენაესმა სასამართლომ და მასში მონაწილეობა მიიღეს პროფესორ-მასწავლებლებმა სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან.

მრგვალი მაგიდა გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ფარგლებში - „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG).

სამართლებრივი დებატები თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება პროფესიულ ეთიკაში“
სამართლებრივი დებატები თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება პროფესიულ ეთიკაში“

2020 წლის 28 თებერვალს ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების ორგანიზებით გაიმართება სამართლებრივი დებატები თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება პროფესიულ ეთიკაში“. დებატებში მონაწილეობას მიიღებენ ქეთევან მესხიშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე და ირაკლი კორძახია - ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების ექსპერტი.

დებატებზე დასწრება და დისკუსიაში მონაწილეობა შეუძლიათ იურიდული ფაკულტეტის სტუდენტებს, პრაქტიკოს იურისტებს, აკადემიური წრის წარმომადგენლებსა და სხვა დაინტერესებული პირებს.

სამართლებრივი დებატები გაიმართება 28 თებერვალს 19:00 საათზე ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში (მის: ევ. მიქელაძის 1ა).

დებატები ხორციელდება იურიდიული ეთიკის მიმართულების პროექტის ფარგლებში, რომლის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის ფარგლებში - „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG).

მრგვალი მაგიდა თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება და დეონტოლოგიური ვალდებულებები“
მრგვალი მაგიდა თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება და დეონტოლოგიური ვალდებულებები“

2020 წლის 18 თებერვალს, 19:00 საათზე, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულება მართავს მრგვალ მაგიდას თემაზე - „გამოხატვის თავისუფლება და დეონტოლოგიური ვალდებულებები“. დისკუსია შეეხება მოსამართლის და ადვოკატის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ფარგლებს, მათზე დაკისრებული პროფესიული ვალდებულებების გამო. განხილული იქნება მოსამართლის ან ადვოკატის მხრიდან საჯაროდ, მათ შორის, ტელევიზიის ან სოციალური ქსელის მეშვეობით მოსაზრებების გავრცელება მართლმსაჯულებისადმი ნდობის შენარჩუნების, კოლეგიალობის, პროცესის მონაწილეთა პატივისცემის, დამცირების ან დისკრიმინაციის დაუშვებლობის და სხვა ეთიკური ვალდებულებების ჭრილში მოსამართლის და ადვოკატის პროფესიის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

დისკუსიას, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, გაუძღვებიან საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ქალბატონი ეკატერინე გასიტაშვილი, იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელი - სოფიო ჩაჩავა, თანახელმძღვანელი - ანა ლორია და ექსპერტი ირაკლი კორძახია.

ღონისძიება გაიმართება უზენაეს სასამართლოში და მასში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ იმ პროფესორ-მასწავლებლებს, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იურიდიული ეთიკის კურსს უძღვებიან.

დისკუსიაში მონაწილეობის მსურველებს, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა. ადგილები შეზღუდულია, ამიტომ უპირატესობა მიენიჭება პირველად რეგისტრირებულ 10 მონაწილეს. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkPjy8GH28uv7JVbtd9lGJptCENlKkbvGer9hmP_kALUs3Xw/viewform

მრგვალი მაგიდა იმართება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ფარგლებში - „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG).

კინოჩვენება და დისკუსია - „სჯობს დაურეკოთ სოლს“ (ადვოკატის დისციპლინირება)
კინოჩვენება და დისკუსია - „სჯობს დაურეკოთ სოლს“ (ადვოკატის დისციპლინირება)

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულებამ 30 იანვარს რიგით მეორე კინოჩვენებასა და დისკუსიას უმასპინძლა. სესიის ფარგლებში ნაჩვენები იქნა ადვოკატის დისციპლინირების პროცედურა და ინტერვიუ ეთიკის კომისიასთან პოპულარული ამერიკული სერიალიდან - „სჯობს დაურეკოთ სოლს“ (მე-3 სეზონი, მე-5 აპიზოდი; მე-4 სეზონი, მე-9 ეპიზოდი). სერიალი მოგვითხრობს სისხლის სამართლის ადვოკატ ჯეიმს მაკგილზე, რომლის საინტერესო, დრამატული და ამავდროულად კომიკური ტრანსფორმაცის მოწმენი ვხდებით სოლ გუდმენად. მოცემულ ეპიზოდებში ნაჩვენები იყო ადვოკატის დისციპლინირების პროცესი, დისციპლინირების მიზანი და მხარეთა უფლებები დისციპლინური წარმოებისას; ასევე, ადვოკატის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებული კომუნიკაცია ეთიკის კომისიასთან.

კინოჩვენების შემდგომ გაიმართა დისკუსია, რომელსაც ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების თანახელმძღვანელი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი და იურისტი ანა ლორია უძღვებოდა. დისკუსიის ფორმატში განხილულ იქნა სერიებში დასმულ პრობლემატიკა და ადვოკატის დისციპლინირების პროცესი ამერიკის შეერთებული შტატებსა და საქართველოში.

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე - „კონფიდენციალობა და პრივილეგია"
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე - „კონფიდენციალობა და პრივილეგია"

22 იანვარს ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართლებამ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად გამართა მრგვალი მაგიდა თემაზე - „კონფიდენციალობა და პრივილეგია.“ დისკუსიას, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, გაუძღვა ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების თანახელმძღვანელი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი - ანა ლორია. შეხვედრაზე განიხილეს კონფიდენციალობისა და პრივილეგირებული კომუნიკაციის დეფინიცია, საკანონმდებლო ხარვეზები და პრივილეგიის გავრცელების ფარგლები, როგორც საქართველოს, ასევე ევროპის, ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების რეგულაციებისა და პრაქტიკის მაგალითებზე.

ღონისძიება ჩატარდა ბათუმში, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობა მიიღეს სამართლის პროფესორებმა  და პრაქტიკოსმა ადვოკატებმა.

მრგვალი მაგიდა გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ფარგლებში - „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG).

მრგვალი მაგიდა იურიდიული ეთიკის საკითხებზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მრგვალი მაგიდა იურიდიული ეთიკის საკითხებზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

22 იანვარს, 16:00 საათზე, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართლება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად მართავს მრგვალ მაგიდას თემაზე - „კონფიდენციალობა და პრივილეგია.“ დისკუსიას, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, გაუძღვება ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების თანახელმძღვანელი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი - ანა ლორია. შეხვედრაზე განხილული იქნება კონფიდენციალობისა და პრივილეგირებული კომუნიკაციის დეფინიცია, საკანონმდებლო ხარვეზები და პრივილეგიის გავრცელების ფარგლები, როგორც საქართველოს, ასევე ევროპის, ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების რეგულაციებისა და პრაქტიკის მაგალითებზე.

ღონისძიება ჩატარდება ბათუმში, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობა შეუძლიათ სამართლის პროფესორებსა და პრაქტიკოს ადვოკატებს.

მრგვალი მაგიდა იმართება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ფარგლებში - „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG).

სტატიების კონკურსი
სტატიების კონკურსი

უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულება აცხადებს კონკურსს სტატიების მიღებაზე ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის საკითხების შესახებ. სტატია უნდა შეიქმნას შემდეგ თემატიკაზე: ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის სფეროში არსებული აქტუალური საკითხები ან ეთიკის კომისიის ან/და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილებების ანალიზი.

წარმოდგენილი ნაშრომებიდან შერჩეული საუკეთესო კვლევები გამოქვეყნდება ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულების ვებგვერდზე. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ პროფესორ-მასწავლებლებს, პრაქტიკოს იურისტებს, ადვოკატებს, ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსისა და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.

პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ხელშეწყობით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის ფარგლებში - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG).

ნაშრომების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 5 მარტი.

ნაშრომები უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ელქტრონულ ფოსტაზე:

legalethicschair@newvision.ge

სტუდენტური იმიტირებული შეჯიბრი ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკაში
სტუდენტური იმიტირებული შეჯიბრი ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკაში

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში  1-ელ დეკემბერს დასრულდა სამდღიანი სტუდენტური იმიტირებული შეჯიბრი ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკაში.  შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღეს ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის, საქართველოს უნივერსიტეტის, თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. პირველ ეტაპზე წარმოდგენილი იყო 8 სტუდენტური გუნდი, საბოლოო ეტაპზე კი ფინალში გადასულმა ოთხმა გუნდმა იასპარეზა. მონაწილე გუნდებს აფასებდნენ პროფესიული ეთიკის სფეროში მოღვაწე მოწვეული ექსპერტ-მსაჯები. სამართლიანი და მიუკერძოებელი შეფასების მიზნებიდან გამომდინარე მსაჯებისათვის წინასწარ ცნობილი არ იყო მონაწილე გუნდების უნივერსიტეტების შესახებ.

ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით საპრიზო ადგილებზე გასული გუნდები არ გამოვლენილან და ფინალისტ გუნდებს გადაეცათ სერტიფიკატები სხვადასხვა ნომინაციებში. ეს მიდგომა გამოხატავს უნივერსიტეტის კონცეფციას ხელი შეუწყოს იმიტირებულ შეჯიბრებში საგანმანათლებლო მიზნებით მონაწილეობის იდეის პოპულირაზაციას.  

შეჯიბრი გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ფარგლებში - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG).

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის ეროვნული შეჯიბრი

2018-11-19

16-18 ნოემბერს, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტური იმიტირებული შეჯიბრი ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკაში. შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს უნივერსიტეტისა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. 16 ნოემბერს, შეჯიბრის ორგანიზატორებმა მონაწილე გუნდებისათვის ჩაატარეს მოსამზადებელი ტრენინგი, სადაც განიხილეს შეჯიბრის კონცეფცია, წესები და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის ძირითადი პრინციპები.

შეჯიბრის პირველადი რაუნდები გაიმართა, 17 ნოემბერს, სადაც ეთიკის კომისიის იმიტირებულ პროცესზე საკუთარი პოზიციები წარადგინა ყველა გუნდმა. 18 ნოემბერს კი ფინალში გადასულმა ოთხმა გუნდმა იასპარეზა. მონაწილე გუნდებს აფასებდნენ პროფესიული ეთიკის სფეროში მოღვაწე მოწვეული ექსპერტ-მსაჯები. სამართლიანი და მიუკერძოებელი შეფასების მიზნებიდან გამომდინარე, მსაჯებისათვის წინასწარ ცნობილი არ იყო მონაწილე გუნდების უნივერსიტეტების შესახებ.

ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით გამარჯვებული და საპრიზო ადგილებზე გასული გუნდები არ გამოვლენილან და ფინალისტ გუნდებს გადაეცათ სერტიფიკატები ფინალში მოპოვებული წარმატებისათვის. სხვა მონაწილე გუნდებს შორის კი განაწილდა სპეციალური ჯილდოები: კლიენტის ინტერესების საუკეთესოდ წარმოჩენის, ეთიკის კომისიის პრაქტიკის ეფექტიანად გამოყენებისა და საწინააღმდეგო არგუმენტების საუკეთესოდ გაბათილებისათვის. ეს მიდგომა გამოხატავს უნივერსიტეტის კონცეფციას ხელი შეუწყოს იმიტირებულ შეჯიბრებში საგანმანათლებლო მიზნებით მონაწილეობის იდეის პოპულირაზაციას.

შეჯიბრი გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ფარგლებში - კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG).